Taserudsstaken

Den här Taserudsstaken finns vid östra infarten till Arvika.
Taserudsstaken blev ett kännetecken för Arvika och originalvarianten tillverkas idag av James och Urban Eriksson. Den moderna varianten i olika färger tillverkas av Marita Olsson.
Troligtvis ropades originalet till Taserudsstaken in av Elis i Taserud på en auktion i Blomskog år 1904. Han tog med den tillbaka till Bröderna Erikssons Möbelverkstad i Taserud och staken tillverkades i några enstaka exemplar. En mer kontinuerlig tillverkning kom igång först på 1930-talet då Matts Eriksson var verksam och tillverkas idag bl. a. av hans son James Eriksson och sonsonen Urban Eriksson.
Taserudsstaken är en stark symbol för Arvika och många Arvikabo i förskingringen har en på hedersplats. Den är också en populär minnesgåva från Arvika.

Taserudsstaken byggdes och placerades vid rastplatsen vid Gate år 1994 som en ny marknadsföringssymbol för Arvika. Staken är byggd i plast och väger 2,5 ton, är 8 meter hög och förankrad i ett betongfundament.
Öppettider
INFO
Plats
Tillgänglig året runt.
Arrangör
Arvika Turistbyrå
Storgatan 22
671 31 Arvika
turist@arvika.se
057081790
Namn
Rastplatsen vid Gaterondellen
Adress
Karlstadsvägen
671 41 Arvika
Kommun: Arvika
Beskrivning
Rastplats med informationstavlor. Här står också den välkända Taserudsstaken.
Tillbaka
Arvika
Historia
Konst