Stömne Naturreservat

Stömne naturreservat är ett attraktivt friluftsområde söder om Arvika med variationsrik natur med stort inslag av ek.
Naturreservatet Stömne ligger i det som förr var Stömne herrgårdspark med omgivande betesmarker. Lövskogen dominerar och anledningen till reservatsbildningen var att man för eftervärlden ville bevara det stora ekbeståndet. Eken når här nordgränsen för sin naturliga utbredning. Även andra lövträd som ask, lind och lönn förekommer i reservatet. Området har också en intressant busk- och örtvegetation, samt en rik fågelfauna som främst präglas av lövskogsgynnade arter som nötväcka, blåmes och olika sångare. Det är en säker lokal för den som vill lyssna till gärdsmygens sång. Ekblomningen sker i samband med lövsprickningen i maj-juni. Genom hela Stömnereservatet slingrar sig Styggebäcken i meanderslingor. Man tror att området fick sitt utseende efter att Storvänern drog sig tillbaka. Från Hammarklätten, fornborgen, har man en vidsträckt utsikt över området. Fornfynd runt Stömne visar att det fanns bebyggelse redan för 6000 år sedan. Stömne hade ett av de äldsta järnbruken vid Glafsfjorden och här har även funnits koppargruva och trämassefabrik. I reservatet är det väl ordnat för besökaren med stigar, trappor, broar m.m.

Mer information finner du länsstyrelsens sida: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/stomne.html
Öppettider
INFO
Plats
Tillgängligt året om.
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland, naturreservat Arvika
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Namn
Stömne Naturreservat
Adress
Stömne
671 95 Klässbol
Kommun: Arvika
Beskrivning
Naturreservat ca 33 km söder om Arvika.
Vägbeskrivning
Reservatet ligger ca 1 km söder om Stömne samhälle mellan Arvika och Säffle. Väg 175 går rakt igenom reservatet och en skylt visar infarten till reservatets parkering.
Tillbaka
Klässbol
Besök hemsidan
Natur
Natursevärdheter
Vandra