Stavnäs kyrka

Vacker kyrka i Stavnäs på en liten kulle ovanför Glafsfjorden, söder om Arvika.
Stavnäs kyrka invigdes 1705, men stod helt färdig först 1726, då tornspiran restes. Dörren till sakristian, triumfkrucifixet och dopfunten härrör från en medeltida kyrka. Krucifixet hör till de äldsta i Värmland.
INFO
Plats
Arrangör
Arvika Pastorat
Box 111
671 23 Arvika
arvika.pastorat@svenskakyrkan.se
Namn
Stavnäs kyrka
Adress
Stavnäs kyrka
671 95 Klässbol
Kommun: Arvika
Beskrivning
Kyrkan i Stavnäs.
Tillbaka
Klässbol
Besök hemsidan
Historia
Kyrka