Ratahokyrkan

Låt de gamla träden och de märkliga 8 meter höga stenväggarna omsluta dig när du står inne i denna skogens kyrka.
Enligt sägen var Rataho en plats som fyllde kyrkans funktion på den tiden det inte fanns någon lokal kyrka. Platsen utanför Arvika består av en bergvägg med ett nedrasat stenblock som fick agera predikstol. Innan det byggdes vägar och kyrka i Bogen kunde bygdens befolkning endast besöka en närliggande kyrka 1-2 gånger per år. Man brukade då istället samlas till andakt på speciella platser i hembygden. Enligt sägnen är Ratahokyrkan en sådan plats. Det finns också de som menar att det kan ha varit en plats på vilken man bevarade de avlidna i väntan på transport till kyrkan.

Själva lokalen består av en bergvägg med ett nedrasat stenblock framför vilken användes som predikstol. Namnet Rataho kommer antagligen från det finska ordet raita, som betyder sälg, och aho, som betyder bråte, alltså sälgbråten.

Ratahokyrkan påminner lite om Astrid Lindgrens saga om Ronja och Mattisborgen.
INFO
Plats
Arrangör
Arvika Turistbyrå
Storgatan 22
671 31 Arvika
turist@arvika.se
057081790
Namn
Ratahokyrkan
Adress
Kommun: Arvika
Vägbeskrivning
Belägen drygt fyra mil norr om Arvika inne i triangeln Bogen–Axland–Kyrkskogen. Beskrivning från vägkorsning Klockargården, Bogen: Sväng vänster mot Kyrkskogen, fortsätt 1 km uppför höjden. Sväng vänster in på en liten skogsbilväg. Följ den orange märkningen 800 m till en vändplan. Parkera bilen vid vändplan, fortsätt 50 m längs vandringsleden.
Tillbaka
Ratahokyrkan
Historia
Kyrka