Perseruds naturreservat

Detta naturreservat som är ett gammelskogsområde öster om sjön Racken strax utanför Arvika bjuder bland annat på tallar som är drygt 300 år gamla.
Perseruds naturreservat är ett orört gammelskogsområde som fridlystes i april 1962. Redan på avstånd upptäcker besökaren det avvikande beståndet på grund av den stora variationen i trädtoppshöjder. Flera grovstammiga tallar och granar står på den något kuperade marken. En del tallar är drygt 300 år gamla och en undersökt gran med helt frisk ved är ungefär 260 år. Utöver levande träd förekommer även torrträd och lågor.
Mer information finner du på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/perserud.html
Öppettider
INFO
Plats
Tillgänglig året om.
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland, naturreservat Arvika
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Namn
Perseruds naturreservat
Adress
Perseruds naturreservat
671 96 Mangskog
Kommun: Arvika
Beskrivning
Naturreservatet är beläget vid en skogsbilväg strax söder om Alkehöjden och och sjön Alken
Vägbeskrivning
Kör mot Gunnarskog, sväng höger vid skylt Perserud. Byn Perserud ligger vid norra änden av sjön Racken, och därifrån åker man 3 km längs en skogsväg mot nordost till reservatet.
Tillbaka
Mangskog
Besök hemsidan
Natur
Natursevärdheter