Öjenäsbäckens naturreservat

Detta naturreservat utanför Arvika rymmer så väl flodpärlmussla som öring och flodkräfta. Dessutom finns här markerade vandringsleder samt lämningar från tiden man flottade timmer.
Öjenäsbäckens naturreservat bildades för att skydda och bevara hotade arter i vatten. I Öjenäsbäcken finns bland annat flodpärlmussla (som kan bli upp till 250 år gammal) och öring. Förutom flodpärlmussla, öring och flodkräfta finns det flera fiskarter, ca hundra olika vattenlevande insektsarter samt flera ovanliga och hotade mossor. Naturreservatet är 40 hektar stort och ligger mellan Fiskevik och Åmotfors. Här omges bäcken av en skogsklädd ravin mellan Gretjärnet och Nysockensjön. Besökaren kan förutom en trevlig naturupplevelse även förvänta sig att se olika kulturspår så som lämningar från tiden då det flottades timmer, markerade vandringsleder och uppsatta informationsskyltar.
Mer information på länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/ojenasbacken.html
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland, naturreservat Arvika
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Namn
Öjenäsbäcken Naturreservat
Adress
Kommun: Arvika
Vägbeskrivning
Rv 61 mot Charlottenberg. Sväng höger vid skylt Sälboda. Obs, andra infarten mot Sälboda! Efter ca 200 m kommer man till ett backkrön, sväng höger. Vägen leder till hästgården.
Tillbaka
Öjenäsbäcken Naturreservat
Besök hemsidan
Natursevärdheter
Vandra
Aktiviteter
Natur