Naturreservat Gårdsviksfjället

Naturreservatet på gränsen till Säffle och Grums kommun söder om Arvika bjuder på många ovanliga och flera hotade djur och växter. Ex. Kandelabersvamp, dvärgbägarlav, jättesvampmal.
Naturreservatet Gårdsviksfjället ligger vid Gårdsvik i Säffle kommun men berör även Arvika och Grums kommuner. Naturreservatet är 158 hektar stort och har bildats för att skydda gammal lövsumpskog, hällmarkstallskog samt frodig granskog.
I området har flera hotade och ovanliga djur och växter hittats, t.ex. kandelabersvamp, dvärgbägarlav och jättesvampmal. Vidare finns en rik förekomst av lövskogsberoende fåglar.
En vandringsled planeras som ska underlätta för besökare att nå upp på Gårdsviksfjället, där en gammal knotig tallskog och milsvid utsikt ger fina naturupplevelser.

Karta och information över naturreservatet: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/gardsviksfjallet.html
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland, naturreservat Arvika
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Namn
Naturreservat Gårdsviksfjället
Adress
Kommun: Arvika
Vägbeskrivning
Värmlands län, Säffle kommun, ca 4,5 km sydväst Värmskogs kyrka. Mitt i byn Gårdsvik (ca 5 km SV Värmskog) svänger man av på en liten grusväg mot nordväst. Vid vägens slut finns parkeringsplats.
Tillbaka
Naturreservat Gårdsviksfjället
Besök hemsidan
Natursevärdheter