Naturreservat Byamossarna

Naturreservatet Byamossarna i Arvika beskyddas av H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia. Här finns en fin vandringsled och raststuga. Vintertid är det ett härligt område för längdåkning
Naturreservatet Byamossarna beskyddas av prinsparet H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia och är Arvika kommuns största sammanhängande myrområde. I området finns en härlig vandringsled samt en raststuga. På vintertid är det ett fantastiskt område för längdåkning.

I området finns det en 3,5 km lång vandringsled som går från parkeringen runt Stenstjärnet. Vid tjärnet finns en vackert belägen rastplats. Från parkeringen är det 400 meter till rastplatsen. Leden är en del av gåvan från Länsstyrelsen Värmland i samband med H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofias giftermål den 13 juni 2015 och heter därmed ”Hertigparets vandringsled”.

Vintertid går dessutom flera skidspår i området och det är tillåtet att åka skoter på markerade skoterleder.

Området nås bäst från Mossen i Mangskog. Parkeringsplats vid Mossen. Följ skylten Övre Fjäll på vägen mellan Mangskog och Treskog. Ta sedan vänster vid skylt Byamossarna.
Vid god snötillgång prepareras skidspåren på Byamossen, dessa utgår nära Mossen i Mangskog, Byn och Ingersbyn i Gunnarskog.

Området ligger på en höjdrygg mellan sjösystemet Gunnern och Racken i väster och Mangens dalgångar i öster. Naturreservatet Byamossarna bildades för att bevara ett stort område med en mosaik av skog och myrar, men också för att göra området tillgängligt för friluftsliv.
Ett större område ger sällsynta och hotade arter bättre möjlighet att överleva på sikt och flera av de arter som finns i reservatet är t ex beroende av en hög och jämn luftfuktighet. Andra arter gynnas av den döda veden. I området finns bl.a. grova brandstubbar av tall med spår efter flera bränder s.k. brandljud. Brandljud finns främst på tallar som tack vare sin tjocka bark kan överleva bränder.Karaktärväxter för Byamossarna är bland annat rosling, dvärgbjörk, tuvsäv och vitag.

Dammtjärnsmossarna ligger i centrala delen av skogs- och myrkomplexet Byamossarna. Stora delar av skogen, främst söder om mossarna, är gammal senvuxen naturskog, där granen är 140-180 år och tallar som är från 250 till 320 år gamla.

En del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
För mer information se:
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/byamossarna.html
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland, naturreservat Arvika
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Namn
Byamossarna
Adress
Kommun: Arvika
Beskrivning
Byamossarna är ett sammanhängande myrområde norr om Arvika.
Vägbeskrivning
Från riksväg 61 till Byamossarna: Sväng från riksväg 61 mot Mangskog i höjd med Edane. På skylten står det att det är 10 km till Mangskog. Kör cirka 9 km och sväng sedan till vänster vid skylten ”Treskog 21”. Kör ca 5,5 km och sväng igen till vänster mot Övre Fjäll. Efter cirka 1 km kommer man till en korsning där det är skyltat mot Bytorpet, sväng till vänster där och fortsätt ca 3 km förbi Bytorpet och parkera bilen förslagsvis vid reservatsgränsen.
Tillbaka
Byamossarna
Besök hemsidan
Hus & kulturmiljöer
Natursevärdheter
Längdskidor