Naturgym

Ett naturgym med 6 stationer i centrala Arvika ger dig möjlighet att träna kroppens alla delar.
Vid Styckåsskogen i centrala Arvika finns det ett naturgym med olika stationer av varierande svårighetsgrad. Anslutning till elljusbana.
INFO
Plats
Arrangör
Arvika kommun
671 81 Arvika
Namn
Styckåsskogen
Adress
Bandgatan
8
671 32 Arvika
Kommun: Arvika
Beskrivning
Motionsområde. Parkering vid tennisbanan.
Tillbaka
Arvika
Besök hemsidan
Aktiviteter
Sport & motion