Motionsspår Ingestrand

Vid Ingestrands badplats i Arvika finns ett 2,5 km belyst motionsspår. Badplats, camping och minigolfpark med kiosk samt Arvika Kanot- och Turistcenter ligger intill.
2,5 km spår med belysning tänd till 21.30.
Hund får medföras i motionsspåret, men ska hållas kopplat.
I skidspåret: Onsdag-torsdag 19.00-21.30 är det tillåtet att medföra kopplad hund.
Ansvarig: Arvika Fastighets AB.
INFO
Plats
Arrangör
Arvika Fastighets AB, idrott
32.Idrott
671 81 Arvika
Namn
Elljusbanan Ingestrand
Adress
Ingestrandsvägen
671 33 Arvika
Kommun: Arvika
Beskrivning
Elljusbanan startar vid parkeringen vid Ingestrand badplats.
Tillbaka
Arvika
Besök hemsidan
Aktiviteter
Sport & motion