Mikaelikyrkan & Arvika västra kyrkogård

En mycket vacker kyrkogård och kyrka från 1600-talet belägen alldeles intill Kyrkvikens strand. Arvika innerstads äldsta kyrka.
Kyrkan började byggas 1647 och stod färdig 40 år senare. Predikstolen från 1739 och altaruppsatsen från 1765 är av Isak Schullström. Dopfunten är ett träarbete av Ola Eriksson från 1904. På norra väggen på utsidan av kyrkan finns skulpturen Ödmjukheten av hans bror den arvikabördige bildhuggaren Christian Eriksson. Mitt emot är Christian själv begravd.

"Vissa kyrkogårdar är så utformade att de verkligen liknar parker. De är behagliga att ströva i och de är platser för eftertanke och ro och inte enbart de dödas vilorum."
Citat ur Parker och Trädgårdar i Värmland av Samuelsson/Schenkmanis.

Arvika västra kyrkogård är vackert belägen vid Kyrkvikens strand. Kyrkogårdens äldre del har inte lagts om under senare år och har därför behållit sin karaktär med prägel av äldre tider. Kvartershäckar, vacker stenmur mot öster och norr samt rikligt med lövträd. I Jungfru Marie trädgård finns örter och andra växter.
Öppettider
INFO
Plats
Öppet efter överrenskommelse. Ring gärna Arvika Pastorat för mer information.
Arrangör
Arvika Pastorat
Box 111
671 23 Arvika
arvika.pastorat@svenskakyrkan.se
Namn
Mikaelikyrkan
Adress
Mikaeligatan 1
671 51 Arvika
Kommun: Arvika
Beskrivning
Kyrka vid Kyrkviken i Arvika omgiven av kyrkogården.
Tillbaka
Arvika
Besök hemsidan
Historia
Kyrka
Parker & trädgårdar