Längdåkning i Arvika kommun

Sussa fram i spåren, eller ta en söndagstur till grillplatsen. På vintern finns det ett flertal preparerade spår att välja på i Arvika med omnejd.
Skidspår av varierande längd spåras vintertid. På ett antal elljusspår i kommunen finns det preparerade spår för längdåkning. Fina spår i natursköna ormråden finns t ex på Byamossarna och Vassvika. Mer information om spåren finns också på Arvika Fastighets AB information:
https://www.arvika.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/motionsochskidspar.4.767181ad12120bb2b798000491.html
Öppettider
INFO
Plats
Vid snötillgång.
Arrangör
Arvika Turistbyrå
Storgatan 22
671 31 Arvika
turist@arvika.se
057081790
Namn
Motions- och skidspår i Arvika kommun
Adress
Storgatan 22
671 31 Arvika
Kommun: Arvika
Beskrivning
Flera motions- och skidspår finns inom kommunen. På www.arvika.se eller turistbyrån kan du få mer information.
Tillbaka
Arvika
Sport & motion
Vinter
Längdskidor
Vinteraktiviteter