Kolerakyrkogården

Vid kolerakyrkogården sägs det finnas 13 personer begravda som dog under koleraepedemien på 1800-talet.
Kyrkogården, som ligger vid Kvarnhaget, mellan väg 172 och Sävsjöbäcken, blev begravningsplats då den landsomfattande koleraepidemin hemsökte Arvika under åren 1848-1866. Enligt sägnen är 13 personer begravda på platsen.
INFO
Plats
Arrangör
Arvika Pastorat
Box 111
671 23 Arvika
arvika.pastorat@svenskakyrkan.se
Namn
Kolerakyrkogården
Adress
vid väg 172
671 52 Arvika
Kommun: Arvika
Vägbeskrivning
Mellan väg 172 och Sävsjöbäcken följer man den gångväg som följer kanalen.
Tillbaka
Arvika
Besök hemsidan
Historia
Kyrka
Natursevärdheter