Kenneths gårds- och hantverksmuseum

På detta museum i Glava utanför Arvika hittar du många föremål som användes förr i tiden, även en antik bensinstation finns uppbyggd. Alla föremål är väl bevarade och har sin egen historia.
Museet innehåller ungefär 3000 gamla allmogeföremål. Det mesta är bruksföremål som använts av bl a smeden, skräddaren, bonden, skogsarbetaren, skomakaren, garvaren eller husmor.
Till museet hör också en gårdssmedja från 1700-talet som är den enda i sitt slag i Värmland. Utmärkande är det välbevarade storskiffertaket som bara finns i ett fåtal exemplar i hela Sverige. Smedjan var i bruk fram till 1950-talet. Det finns dessutom en Gulf Bensinstation i 50-tals stil.
Öppettider
INFO
Plats
Öppet året runt efter överenskommelse.
Arrangör
Kenneths gårds- och hantverksmuseum
Berga Bynninga
670 20 Glava
info@knsmuseumglava.se
Namn
Kenneths gårds- och hantverksmuseum
Adress
Berga
670 20 Glava
Kommun: Arvika
Beskrivning
Kenneths gårdsmuseum ligger i Glava och visar upp många gamla föremål.
Vägbeskrivning
I Glava sväng av mot Bergsviken. Fortsätt ca 500 m.
Tillbaka
Glava
Besök hemsidan
Bussgrupp
Historia
Hus & kulturmiljöer
Museum