Gunnarskogs kyrka

Kyrkan i Gunnarskog norr om Arvika kan vara en av de mest vackert belägna kyrkorna. I en sluttning ned mot sjön Gunnern tronar kyrkan.
Byggandet av Gunnarskogs kyrka påbörjades 1726 och kyrkan stod färdig redan nästföljande år. Altaret är ett arbete i senbarockstil av bildhuggaren Isak Schullström från 1739. Sommartid kaffeservering på hembygdsgården.
INFO
Plats
Arrangör
Arvika Pastorat
Box 111
671 23 Arvika
arvika.pastorat@svenskakyrkan.se
Namn
Gunnarskogs kyrka
Adress
Järvens väg
670 35 Gunnarskog
Kommun: Arvika
Tillbaka
Gunnarskog
Besök hemsidan
Historia
Kyrka