Finnskogleden

En 240 km lång vandringsled som sträcker sig genom Norge och Sverige.
Finnskogleden är en 240 km lång vandringsled från Morokulien i söder til norska Trysil i norr. Leden korsar riksgränsen vid ett flertal tillfällen och är i Norge markerad med blå färg och i Sverige med orange färg. Leden är uppdelad i 15 spännande etapper. 2019 blev Södra Finnskogsleden utnämnd av STF till en av tolv signaturleder i Sverige. (Läs mer om STF:s kriterier längre ner).

Etapperna 2 och 3 går genom den norra delen av Arvika kommun:
Etapp 2, Håvilsrud – Mitandersfors
Under etapp 2 följer du stigar och äldre vägar. Den högsta punkten du uppnår ligger på 368 meter som ligger vid Källerashöjden. Etapp 2 är 18 km lång.
BRA ATT KÄNNA TILL:
Uppskattad tid: 5 timmar.
Parkering: Du kan parkera vid Kjerret (på den norska sidan), vid affären och vid Mitandersfors.
Övernattning: Det finns möjlighet att övernatta vid Jösseälven och Skålsjöns vindskydd. Här finns det också eldstad och utedass.

Etapp 3, Mitandersfors – Lebiko/Kvåho.
Denna etapp går på gamla och väl brukade stigar och delar av grusvägar. På denna etapp kommer du att uppleva FinnskogLedens skogsmiljö både i Sverige och i Norge.
Längd: Denna etapp är 16 km lång.
Tid: Det tar ungefär 4,5 timmar att gå denna etapp.
Övernattning: Enkel koja vid Sjøkanten och vid Kvåho.

Mer information om Finnskogleden och sträckan kan du finna på http://finnskogleden.com/
Karthäftet för hela leden finns att köpa bland annat på Arvika Turistbyrå: https://www.visitarvika.se/sv/upptack-arvika/bestallning-av-kartmaterial
Den norska Turkarta finns att köpa på Morokulien Infocenter, tel 0571-28370.
Kartbilder över Etapp 2 och 3: http://finnskogleden.com/etapper/kartbild/

STF, Svenska Turistföreningen, utnämnde Södra Finnskogsleden 2019 till en av tolv signaturleder i Sverige. STF:s kriterier för en signaturled:
- Erbjuda övernattningsmöjligheter i anslutning till leden.
- Vara vacker och innehålla spektakulära naturupplevelser.
- Ha en naturtyp som är karaktäristisk för sin landsdel.
- Vara lättillgänglig och gå att nå med kollektiva transportmedel för att minska miljöpåverkan.
- Lämpa sig både för erfarna och mindre erfarna vandrare.
- Vara utformad som rundtur alternativt att det är enkelt att ta sig tillbaka till starten.
- Vara minst 30 km eller tre dagar och som längst 100 km eller 7 dagar.
- Vara kvalitetssäkrad och ha tydlig märkning samt information med skyltar, riktmärken och platsangivelser.
- Tillsammans ger de övriga signaturlederna en bred bild av Sveriges vandringsutbud och natur.
Öppettider
INFO
Plats
året om. På grund av den rådande situation i samband med covid -19 kan gränsen mot Norge inte korsas på vandringen. Kolla upp aktuella förhållande innan vandring.
Arrangör
Arvika Turistbyrå
Storgatan 22
671 31 Arvika
turist@arvika.se
057081790
Namn
Finnskogleden
Adress
Kungsvägen
Morokulien
673 92 Charlottenberg
Kommun: Arvika
Beskrivning
Närmaste anslutning från Arvika till Finnskogleden är via Morokulien turistcenter.
Tillbaka
Charlottenberg
Aktiviteter
Äventyr
Vandra
Vandringsled