Brunsbergs Kvarn och Bruk

I Brunsberg öster om Arvika finns en välbevarad kvarn med tillhörande maskiner, även gamla bruk av olika slag. Möjlighet till guidning.
Välbevarad kvarn från 1840 i vacker miljö, ca 20 km öster om Arvika. Den avspeglar bruksepoken i Värmland och alla maskiner som användes en gång i tiden finns kvar. Brunskogs Hembygdsförening visar gärna runt efter överenskommelse.

I Brunsberg finns även rester av bruk med stångjärnshammare anlagt år 1604. Före detta smedbostäder kallade Basarerna och imponerande stenbro. Lite längre bort vid Brunsbergsälven ligger Moriansfors, byggnader och rester efter ett gammalt järnbruk.
INFO
Plats
Öppettider
Arrangör
Brunskogs Hembygdsförening
Skutboudden
671 94 Brunskog
info@gammelvala.se
Namn
Kaffekvarnen i Brunsberg
Adress
Brunsberg
671 70 Brunsberg
Kommun: Arvika
Beskrivning
Brunsbergs kvarn är en kulturmiljö i Brunsberg.
Vägbeskrivning
Rv 61 mot Karlstad. Sväng höger vid Brunsberg.
Efter överenskommelse
Tillbaka
Brunsberg
Besök hemsidan
Historia
Hus & kulturmiljöer