Bogens kyrka

Bogens kyrka är en fin träkyrka, ca 60 km norr om Arvika.
Kyrkan uppfördes 1851, under den tid då järnbruket i Mitandersfors var i drift, efter ritning av Johan Fredrik Åbom. Kyrkan återspeglar den enkelhet som har präglat finnskogarna.
Under arkitekt Jerk Altons ledning genomgick kyrkan 1979 en omfattande restaurering med färgsättning som har givit kyrkan dess nuvarande utseende.
Koret torde vara unikt med korfönstrets glasmålningar och på ömse sidor placerade ikoner. Ikonerna är utförda av ikonmålerskan och tidigare prästfrun i Bogen Kjellaug Nordsjö, Arvika. Ikonerna skänktes 1996 av Bogens kyrkliga syförening.
Bogen är beläget ca 60 km norr om Arvika och ca 40 km norr om samhället Gunnarskog.
INFO
Plats
Arrangör
Arvika Pastorat
Box 111
671 23 Arvika
arvika.pastorat@svenskakyrkan.se
Namn
Bogens kyrka
Adress
Bogens kyrka
670 35 Gunnarskog
Kommun: Arvika
Vägbeskrivning
Bogen
Tillbaka
Gunnarskog
Besök hemsidan
Historia
Kyrka