Bergs Klätt Naturreservat

Njut av utsikten över Glafsfjorden från toppen av Bergs Klätt väster om Arvika. Här finns rastplatser, vandringsleder och en rullstolsanpassad led.
Bergs Klätt är ett välbesökt naturreservat och här finns mycket att se och uppleva. En 3,5 kilometer lång naturstig med skyltar som informerar om natur- och kulturvärden slingrar sig
över den vackra halvön, genom gammelskog och hassellundar, förbi spännande fornlämningar och fågelrika strandängar. Stigen passerar också flera fina rastplatser och magnifika utsiktspunkter.

Bergs Klätt är ett naturreservat med intressant landskapsbild, flora och fauna. Vissa växter har här sin nordligaste förekomst. Hassellundar med stora mängder vårblommor, 12 gravrösen från bronsåldern samt en hällkista, troligen från yngre stenåldern, finns på denna halvö i Älgåfjorden.

Två toaletter finns i anslutning till rullstolsleden. En finns vid parkering och en inne i området, och det finns två vindskydd med eldplatser. Det ena vindskyddet är tillgängligt med rullstol och leden dit är ca 1,2 km. Det finns 5 st viloplatser med bänkar längs vägen. Bänkarna är försedd med rygg- och armstöd och det finns plats intill för rullstol eller rullator. Avståndet mellan bänkarna är mellan 150-200 m. Den sista biten fram till vindskyddet är det lite längre, där är det ca 400 m från sista bänken till vindskyddet.
En pdf med mer information om anordningarna hittar du här: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.ea555c8170f392a3a03322/1584955815817/Anordningar-Bergs-klatt.pdf

Mer ingående information finner du på länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/bergs-klatt.html
Öppettider
INFO
Plats
Naturreservatet är tillgängligt året runt.
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland, naturreservat Arvika
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Namn
Bergs Klätt
Adress
Bergs Klätt
671 93 Arvika
Kommun: Arvika
Beskrivning
Naturreservat i Jössefors.
Vägbeskrivning
10 km väster om Arvika, skyltat från väg 172 mot Årjäng.
Tillbaka
Arvika
Besök hemsidan
Historia
Natur
Natursevärdheter
Vandra
Vandringsled
Aktiviteter