Älgå kyrka

Älgå kyrka är från början av 1700-talet.
Älgå kyrka är från 1700-talets första hälft. Altaruppsatsen är gjord av Isak Schullström år 1758. Dopfunten är från tiden före 1250. Intill kyrkan ligger Älgå Spiksmedja, samt hembygdsgården, där kaffe serveras sommartid.
Öppettider
INFO
Plats
Öppet efter överenskommelse.
Arrangör
Arvika Pastorat
Box 111
671 23 Arvika
arvika.pastorat@svenskakyrkan.se
Namn
Älgå kyrka
Adress
649
671 93 Arvika
Kommun: Arvika
Beskrivning
Älgå kyrka.
Tillbaka
Arvika
Besök hemsidan
Historia
Kyrka