25
sep

Stadsvandring: Sekelskifte

En stadsvandring med byggnadsantikvarie Terese Myrin från Värmlands Museum i Arvikas sekelskifte 1900.
Värmlands Museum har på uppdrag av Arvika kommun tagit fram ett kulturmiljöprogram som ett stöd i kommunens arbete med kulturhistoriska byggnader och miljöer.
Byggnadsantikvarien Terese Myrin har inventerat och samlat information om byggnader, fornlämningar och kulturmiljöer som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla.
I samband med kulturmiljöprogrammet kommer Värmlands Museum på uppdrag av Arvika kommun att erbjuda ett flertal stadsvandringar med olika tema under sommaren 2021.

Den stora byggboomen i Arvika
En stadsvandring i Arvikas sekelskifte 1900, i processen då Arvika gick från en liten köping till en fullvuxen stad. Upptäck olika arkitekturstilar från en epok som är dominerande i Arvikas stadskärna och se olika tecken på en växande stad.
Stadsvandringen leds av byggnadsantikvarie Terese Myrin.

Startplats: Trappan vid Trefaldighetskyrkan
Tid: ca 1 imme.
Pris: 50 kr
Guiden använder en mikrofon som går till hörselsnäckor, så att man kan gå med gott avstånd till andra och ändå höra vad guiden säger.
Anmälan sker senast dagen innan till Arvika Turistbyrå, Storgatan 22, tel 0570 817 90, turist@arvika.se.

Stadsvandringar med guider från Värmlands Museum erbjuds vid flera tillfällen och med olika tema:
26 maj, 17.00: Modernismen, Monica Björklund
28 maj, 15.00: Sågudden, Johan Richardsson
14 juni, 17.00: Sekelskiftet, Terese Myrin
16 juni, 15.00: Taken, Lena Thor
23 augusti, 17.00: Taken, Lena Thor
25 augusti, 17.00: Sågudden, Johan Richardsson och Lena Thor
8 september, 15.00: Modernismen med Monica Björklund
23 september, 17:00: Gårdar och hörnhus, Terese Myrin
25 september, 11.00: Sekelskiftet, Terese Myrin
25 september, 14.00: Gårdar och hörnhus, Terese Myrin
INFO
Plats
Arrangör
Arvika Turistbyrå
Storgatan 22
671 31 Arvika
turist@arvika.se
057081790
Namn
Trefaldighetskyrkan
Adress
Tingsgatan
34
671 31 Arvika
Kommun: Arvika
Beskrivning
Vacker kyrka från 1911 i centrala Arvika.
Tillbaka
Arvika
Historia
Övrigt
Stadsvandring
Vandra

Priser

Pristyp: Pris
Pris: 50 kr

Tillfällen

2021-09-25 11:00