23
sep

Stadsvandring: Innergårdar och hörnhus

Upptäck mer av Arvikas innergårdar och hörnhus under en stadsvandring med byggnadsantikvarie Terese Myrin från Värmlands Museum.
Värmlands Museum har på uppdrag av Arvika kommun tagit fram ett kulturmiljöprogram som ett stöd i kommunens arbete med kulturhistoriska byggnader och miljöer.
Byggnadsantikvarien Terese Myrin har inventerat och samlat information om byggnader, fornlämningar och kulturmiljöer som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla.
I samband med kulturmiljöprogrammet kommer Värmlands Museum på uppdrag av Arvika kommun att erbjuda ett flertal stadsvandringar med olika tema under sommaren 2021.

Gårdar och hörnhus
På dagens stadsvandring kikar du in på gårdar och guiden berättar pratar om det liv som förekommit där. Du tittar också på de många vackra hörnhusen som finns i Arvika. På så sätt ringar vandringen in stadskärnans bebyggelsestruktur med det tydliga rutnätet och dess innehåll.
Stadsvandringen leds av byggnadsantikvarie Terese Myrin.

Startplats: Arvika Konsthalls innergård (bakom turistbyrån).
Tid: ca 1 imme.
Pris: 50 kr
Guiden använder en mikrofon som går till hörselsnäckor, så att man kan gå med gott avstånd till andra och ändå höra vad guiden säger.
Anmälan sker senast dagen innan till Arvika Turistbyrå, Storgatan 22, tel 0570 817 90, turist@arvika.se.

Stadsvandringar med guider från Värmlands Museum erbjuds vid flera tillfällen och med olika tema:
26 maj, 17.00: Modernismen, Monica Björklund
28 maj, 15.00: Sågudden, Johan Richardsson
14 juni, 17.00: Sekelskiftet, Terese Myrin
16 juni, 15.00: Taken, Lena Thor
23 augusti, 17.00: Taken, Lena Thor
25 augusti, 17.00: Sågudden, Johan Richardsson och Lena Thor
8 september, 15.00: Modernismen med Monica Björklund
23 september, 17:00: Gårdar och hörnhus, Terese Myrin
25 september, 11.00: Sekelskiftet, Terese Myrin
25 september, 14.00: Gårdar och hörnhus, Terese Myrin
INFO
Plats
Arrangör
Arvika Turistbyrå
Storgatan 22
671 31 Arvika
turist@arvika.se
057081790
Namn
Innergård Arvika Konsthall
Adress
Hamngatan 5
Arvika
Kommun: Arvika
Tillbaka
Arvika
Historia
Övrigt
Stadsvandring
Vandra

Priser

Pristyp: Pris
Pris: 50 kr

Tillfällen

2021-09-23 17:00
2021-09-25 14:00