21
maj

Kolonin: Henrik Franklin - Kioskägarens ägodelar

Utställning i Kolonins förnstergalleri med Henrik Franklin. 27 april - 8 juni.
Kulturföreningen Kolonin välkomnar Henrik Franklin till Arvika.
I verket "Kioskägarens ägodelar" låter Henrik Franklin en fiktiv kioskägare använda sin butiksfront till ett annat slags saluförande än vad som är brukligt. Här saluförs inte längre läsk eller tvättmedel utan butiksägarens egna personliga funderingar över tillvaron. Ägaren förbli osynlig men är samtidigt blottad i sin vilja att kommunicera med de förbi passerande.
Kioskägarens ägodelar är gjort platsspecifikt för Kolonin och visas från 27 april - 8 juni 2019.

Henrik Frankiln är från Värmland och utbildad vid Konstfack i Stockholm.
Hans bilder har bl.a publicerats i the New York Times, Galago, Magasinet Arena och tidskriften FUL. Han har kurerat och deltagit i utställningar på bl. a Göteborgs Konsthall, Trollhättans Konsthall, Gallery Steinsland Berliner. Henrik Franklin bor och arbetar i Göteborg.
Utställningen görs i samarbete med Konstfrämjandet Värmland.
INFO
Plats
Arrangör
Kulturföreningen Kolonin
Kyrkogatan 42
671 31 Arvika
Namn
Kulturföreningen Kolonin
Adress
Kyrkogatan 42
Arvika
Kommun: Arvika
Tillbaka
Arvika
Besök hemsidan
Utställning

Tillfällen

2019-05-21
2019-05-22
2019-05-23
2019-05-24
2019-05-25