11
aug

Arvika Konsthall: Värmlands Nations konstsamling

Värmlands Nations konstsamling visas för första gången i sin helhet i Värmland, på Arvika Konsthall. 18 juli - 22 augusti.
I samband med Arvika Konsthalls tillfälliga utställning på Storgatan 32 med Anders Petersen (10 juli - 26 september) vill Arvika Konsthall visa något i sina egna lokaler som går att
koppla till Petersen. Valet föll på ett samarbete med studentorganisationen Värmlands Nation i Uppsala, där Petersens verk ingår i samlingarna.

Ursprunget till det som idag är Uppsalas 13 studentnationer uppstod under tidigt 1600-tal. De var privata studentsammanslutningar och inkluderade oftast pojkar och unga män (den första kvinnliga studenten på Uppsala universitet antogs på 1870-talet) som kom från samma ort. Den gemensamma härkomsten gav upphov till att, efter utländska förebilder, kalla sammanslutningarna för nationer. Några mer omfattande samlingar av konst eller andra föremål hade nationerna ännu inte börjat bygga upp. Nationerna blev under 1700-talet en mötesplats för studenter från alla samhällsskikt. Vid mitten av 1800-talet influerades studenterna och studentlivet av romantikens tankar och intresset för det egna landskapet och dess företrädare var starkt. Detta nådde sin kulmen runt sekelskiftet 1900. Det ansågs viktigt att framhålla landskapens egna stora författare och skalder även på nationerna. I samband med detta stärktes banden till det egna landskapet, och konsten kom att få en allt viktigare roll inom studentorganisationerna. Med band till konstnärer som Christian Eriksson, Maja Fjaestad, Arvid Knöppel, Gustaf Fjaestad och Fritz Lindström, för att nämna några. Berättelsen om utvecklingen av denna relation, som haft sina toppar och dalar fram till våra dagar, är vad denna utställning vill uppvisa.

Konstsamlingen har aldrig tidigare visats i Värmland i en sammanhängande utställning.

Konsthallen i Arvika ligger i ett vackert kulturminnesmärkt sekelskiftshus i centrala Arvika där det pågår ca. ett tiotal utställningar om året.
INFO
Plats
Namn
Arvika Konsthall
Adress
Storgatan 24
671 31 Arvika
Kommun: Arvika
Beskrivning
Konsthallen ligger i en vacker byggnad i centrala Arvika.
Tillbaka
Arvika
Besök hemsidan
Utställning

Priser

Pristyp: Fri entré
Pris: 0 kr

Tillfällen

2020-08-11 12:00 - 17:00
2020-08-12 12:00 - 17:00
2020-08-13 12:00 - 17:00
2020-08-14 12:00 - 17:00
2020-08-15 11:00 - 14:00