Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Visit Arvika

Visit Arvika står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Visit Arvika uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.visitarvika.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-.post turist@arvika.se eller via telefon 0570-817 90.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post turist@arvika.se  så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 

Allmänna brister:

 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt och länktexten inte är tillräckligt beskrivande.
 • Det finns bilder som saknar alternativtext.
 • Vissa länkar som leder till webbplatser utanför denna webbplats gör detta i nya fönster utan att det meddelas.
 • Sidans rubrikstruktur kan vara otydlig på vissa ställen.
 • Enstaka sidor kan sakna navigations element.
 • På vissa sidor kan det saknas information om var huvudinnehållet återfinns.
 • Språkangivelse kan saknas i html-element.
 • På vissa ställen finns placeholdertexter som inte upprepas i någon annan beskrivning.
 • Sidan saknar utpekad sök-funktion.
 • Sidan innehåller valideringsfel mot html-standarden.
 • Filmerna saknar syntolkning och undertexter.
 • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.
 • Färgen på titlar, länkar och sidfot kan ha för låg kontrast.
 • På vissa sidor kan det förekomma inkonsekvent format på datum och sifferformat, felaktigt utformade länktexter samt brutna länkar.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning och med hjälp av tillgänglighetsverktyget Ace it.

Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2020.